ZP Grodzisk Wielkopolski
62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Bukowska 18

Dyrektor ZP w Grodzisku Wielkopolskim:
Sebastian Szwedziński

+48 61 4445571
fax automatyczny: +48 61 4421260

sekretariat@grodzisk.zp.gov.pl