Internat

Kadra internatu

Praca w internacie to najdłuższy okres dobowy do zagospodarowania prze pracowników zakładu. Dzień internatowy rozpoczyna się o godzinie 600 pobudką i trwa do godz. 800 wtedy to wychowankowie przechodzą pod opiekę nauczycieli ze szkoły i warsztatów. Zajęcia popołudniowe rozpoczynają o godz. 1500 i trwają do godz. 800 dnia następnego. O godzinie 1500 następuje przejęcie wychowanków od nauczycieli ze szkoły i warsztatów. Przejęcie grup wychowawczych następuje poprzez kontrolę wychowanków znajdujących się pomieszczeniach sypialnych, oraz poprzez ustną wymianę pomiędzy wychowawcą zdającym a przyjmującym grupę wychowawczą. Od godziny 1500 wychowankowie kolejno przemieszczają się do stołówki, gdzie spożywają posiłek. W międzyczasie kierownik internatu dostarcza korespondencję i codzienną prasę. Po posiłku wychowawcy przystępują do bezpośrednich działań z grupą wychowawczą wg przygotowanych zajęć na dany dzień. Do standardowych zajęć w internacie należą działania sportowe na boisku, prace porządkowo- gospodarcze, zabiegi higieniczne. do godziny 1550 do 1800 trwają zajęcia internatowe. O 1800 wychowankowie otrzymują kolację, która trwa do 1800–1840. Po kolacji wychowankowie wykonują dyżury porządkowe i uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Czas internatowy trwa do godz. 2130 kiedy to następuje przygotowanie do ciszy nocnej. Od godz. 2200 do 700 trwa cisza nocna. Pobudka wychowanków rozpoczyna się o godz. 700. W pięciogrupowej organizacji internatu dyżur wychowawczy rozpoczyna się od godz. 700

W internacie zatrudnionych jest : 8 wychowawców: wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy. W grupie wychowawców 7 wychowawców posiada studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 1 wychowawców posiada tytuł licencjata kierownik internatu : pełne kwalifikacje pedagogiczne – nauczyciel dyplomowany 6 wychowawców – nauczyciele mianowani 1 wychowawca – nauczyciel dyplomowany

Warunki lokalowe internatu

Internat zakładu jest zlokalizowany na czterech kondygnacjach – grupa I ; parter – grupa II ; pierwsze piętro – grupa III; drugie piętro – grupa IV i V; trzecie piętro

W każdej grupie wychowawczej znajdują się: cztery lub pięć pomieszczeń sypialnych dla wychowanków 2 świetlice : sportowa ,która jest wyposażona w stół do tenisa stołowego i telewizyjna wyposażona w telewizor i konsolę do gier magazynek grupowy, zabezpieczający bieżące potrzeby wychowanków co do wyposażenia w środki higieniczno – sanitarne jak też w odzież zakładową łazienka wyposażona w natrysk, sedes i pisuar Grupa V przewidziana była dla 3 wychowanków, jednak w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków ponad pojemność zakładu, znajdująca się na grupie świetlica została podzielona na 2 części, z których jedna pozostała jako mniejsza świetlica , natomiast druga jako sypialnia dla wychowanka. W tej grupie nie ma świetlicy sportowej, a są 2 świetlice telewizyjne. Świetlice telewizyjne wyposażone są w fotele lub kanapy. Każda świetlica posiada przyłącze telewizyjne do podłączenia odbiornika telewizyjnego do wewnętrznej sieci telewizyjnej. Sterowania programami radiowymi i telewizyjnymi odbywa się centralnie z internatowego studia telewizyjnego. W części pozainternatowej znajduje się duża sala kulturystyczna z 7 stanowiskowym atlasem. Większość zajęć sportowo –rekreacyjnych realizowana jest na boisku zakładowym. Wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w grze w tenisa ziemnego , piłkę nożną, koszykówkę. Oprócz działalności sportowej wychowankowie udzielają się pracach na terenach rekreacyjnych zakładu tj. przy zakładowej ptaszarni, oczku wodnym, „skalniku”. Istotnym elementem w pracy wychowawczej internatu jest opieka Sabą i Cezarem- nad psami mieszkającym na terenach zielonych zakładu. Terapia najbardziej efektywna jest w rehabilitacji dzieci i młodzieży , ze względu na „ukrycie” ćwiczeń rehabilitacyjnych w formie zabawy z psem. Działanie w tym przypadku przede wszystkim polega na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, i kształtowania odpowiedzialności za zwierzęta. Ten rodzaj wychowania z powodzeniem jest stosowany w ośrodkach terapii uzależnień w USA I Kanadzie od ponad 20 lat