COVID-19

Od 10.03.2020r. w Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wielkopolskim obowiązują wytyczne w sprawie zapobiegania wystąpieniu koronawirusa oraz postępowania w wypadku podejrzenia infekcji koronawirusem lub wystąpienia infekcji koronawirusem, które zostały wprowadzone pismem DSRiN.III.7050.25.2020.

ODWIEDZINY:
Odwiedziny odbywają się w reżimie sanitarnym związanym z pandemią COVID-19. Regulamin opublikowany jest w zakładce “Dla rodziców“.


KORESPONDENCJA LISTOWNA PRZYCHODZĄCA:
Listy przychodzące do wychowanków są dezynfekowane zewnętrznie w biurze i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.


PACZKI:
Paczki przychodzące do wychowanków są dezynfekowane zewnętrznie w biurze i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.