strona główna » historia » internat » warsztaty » szkoła » plan dojazdu

Ogłoszenia

2019.01.31 - Zapytanie o cenę, dotyczące wykonania robót murarskich, wewnętrznej strony muru betonowego

zapytanie - plik do pobrania

formularz cenowy

oświadczenie

2019.01.31 - Zapytanie o cenę, dotyczące demontażu istniejącej bramy wjazdowej oraz montażu i uruchomienia nowej bramy przesuwnej

zapytanie - plik do pobrania

formularz cenowy

oświadczenie

2019.01.31 - Zapytanie o cenę, dotyczące wykonania robót murarsko-dekarskich wraz z systemem odprowadzenia wody deszczowej

zapytanie - plik do pobrania

formularz cenowy

oświadczenie

2018.11.22 - Materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek, faksów - zapytanie o cenę

zapytanie - plik do pobrania

informacja o wyborze oferty

2018.11.22 - Przegląd i serwisowanie dźwigu towarowego - zapytanie o cenę

zapytanie - plik do pobrania

informacja o wyborze oferty

2018.11.22 - Medycyna pracy - zapytanie o cenę

zapytanie - plik do pobrania

informacja o wyborze oferty

2018.10.31 - Zapytanie ofertowe na okresowy przegląd sprzętu i urządzeń p.poż,

zapytanie - plik do pobrania

formularz cenowy - plik do pobrania

informacja o wyborze oferty

2018.10.31 - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa, nadzoru oraz prowadzenie szkoleń BHP i P.Poż.

zapytanie - plik do pobrania

informacja o wyborze oferty

2018.10.29 - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie nowej elewacji, wewnętrznej strony muru betonowego

informacja - plik do pobrania

formularz ofertowy - plik do pobrania

oświadczenie - plik do pobrania

2018.10.26 - Wyniki rozstrzygnięcia na zapytanie ofertowe nr ZP/ZO-Ż/01/2018

wyniki - plik do pobrania

2018.10.17 - Informacja dot. zapytania ofertowego na remont muru.

informacja - plik do pobrania

2018.10.01 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i urządzeń oraz instalację systemu monitoringu wizyjnego w Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wielkopolskim.

ogłoszenie - plik do pobrania

2018.09.24 - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie nowej elewacji, wewnętrznej strony muru betonowego

zaproszenie - plik do pobrania

wymiary muru - plik do pobrania

zdjęcia muru - plik do pobrania

2018.09.24 - Zaproszenie do składania ofert na system monitoringu wizyjnego

zaproszenie - plik do pobrania

2018.09,19 - Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

informacja - plik do pobrania

2018.08.07 - Zapytanie ofertowe dotyczące sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych, z podziałem na 11 części

zapytanie ofertowe - plik do pobrania

formularz cenowy - plik do pobrania

formularz oferty - plik do pobrania

wzór umowy - plik do pobrania

2018.08.01 - Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną sprzedaż i dostawę środków czystości, wyrobów pielęgnacyjnych i higienicznych

zaproszenie do konkursu ofert - plik do pobrania

formularz cenowy - plik do pobrania

zapytanie ofertowe - plik do pobrania

formularz oferty - plik do pobrania

wzór umowy - plik do pobrania

2018.08.01 - Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną sprzedaż i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, fax'ów i kserokopiarek

zaproszenie do konkursu ofert - plik do pobrania

formularz cenowy - plik do pobrania

zapytanie ofertowe - plik do pobrania

formularz oferty - plik do pobrania

wzór umowy - plik do pobrania

2018.08.01 - Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną sprzedaż i dostawę artykułów biurowych

zaproszenie do konkursu ofert - plik do pobrania

formularz cenowy - plik do pobrania

zapytanie ofertowe - plik do pobrania

formularz oferty - plik do pobrania

wzór umowy - plik do pobrania

2018.06.11 - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie monitoringu

zaproszenie - plik do pobrania

załączniki - plik do pobrania

2018.05.14 - Ogłoszenie dotyczące nieodpłatnego przekazania posiadanego majątku

Informacja - plik do pobrania

Protokół - plik do pobrania

2018.04.23 - Ogłoszenie dotyczące nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego

Wykaz składników - plik do pobrania

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 kwietnia 2018r.

Wniosek - plik do pobrania

2017.09.25 - Ogłoszenie dotyczące sprzedaży majątku ruchomego

Ogłoszenie - plik do pobrania

Termin składania wniosków upływa w dniu 6 października 2017r do godziny 12.00.

Wniosek - plik do pobrania

2017.06.23 - Informacja o nieodpłatnym przekazaniu

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego ( podstaw prana Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa Dz.U. poz. 729).

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Ogłoszenie - plik do pobrania

 • Grodziska Kolej Drezynowa
 • Ogłoszenie - plik do pobrania

 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Ogłoszenie - plik do pobrania

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Readaptacji Nieletnich „Nadzieja”
 • Ogłoszenie - plik do pobrania

  2017.05.22 - Ogłoszenie dotyczące nieodpłatnego przekazania posiadanego majątku

  Ogłoszenie - plik do pobrania

  Wnioski o nieodpłatnie przekazanie można składać do 26 maja 2017r.

  Wniosek - plik do pobrania